Километри на час конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Километри на час

Ова е мерка за брзина типично употребувана во земји кои го употребуваат метричкиот систем за транспорт. Патните ограничувања за брзина се дадени во километри на час, што скратено се пишува км/ч или km/h.