Јазли конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Јазли

Јазлите се мерка за брзина што е наутички милји на час. Оваа единица обично се употребува во морепловството и авијацијата. Историски постоеле различни наутички милји, и, оттука, различни варијации на јазли. Сепак, ние ги имаме засновано нашите пресметки на јазли на меѓународната наутичка милја, која најчесто се употребува низ светот денес.