Конверзија на волумен

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Метрички мерења

Мерењата за метрички волумен се засновани на литарот од кој има 1000 во еден кубен метар (т.е. 11 = 1000см³).

Империјални/Американски мерења

Треба да се напомене дека галонот на САД се разликува од галонот на Обединетото Кралство. Не сме сигурни за потеклото на барелот, галонот или пинтот. Ако знаете, пишете ни во е-пошта...