Пинти на Обединетото Кралство конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Пинти на Обединетото Кралство

Британска империјална мерка за капацитет (течна или сува) еднаква на 4 џили или 568,26 кубни сантиметри