Конверзија на должина

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Метрички мерења

Метарот е официјално дефиниран како растојанието кое ќе го помине светлината во вакум за 1/299.792.458 секунди. Сите други мерки за должина и растојание во метричкиот систем се изведуваат од метарот (пр. км=1000м, 1м= 1000мм).

Империјални/Американски мерења

Овие мерења имаат помалку логичка прогресија. Еден јард може да биде дефиниран како должина на нишало кое предизвикува лакот да се помести за точно една секунда. Наутичката милја е растојанието преку 1' (1/60 од степен) околу површината на земјата.