Јарди конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Јарди

Единица за должина еднаква на 3 стапки; дефинирана како 91,44 сантиметри; првенствено била сметана како просечната должина на еден чекор