Конверзија на површина

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Метрички мерења

Мерките за метричката површина се засновани на метарот, со хектарот како главна единица, 10000м2. Има точно 640 ари во една милја на квадрат.

Империјални/Американски мерења

Овие мерења на површината се најчесто квадратни верзии од нивните линеарни копии освен за арот кој е површина со должина од 1 фурлонг и ширина од 1 ланец. Старо-англискиот збор “ар“ означува поле и главно се смета за површина која може да се изора за еден ден со користење на јарем или волови.