Време конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Конверзии на време

СИ единица за време е секундата. Оттука се изведуваат минутата (60 секунди) и часот (3600 секунди). Денот се претпоставува дека е 86.400 секунди за целите на овој калкулатор иако ова може да варира со вметнувањето на "престапна секунда".