Квадратни километри конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Квадратни километри

Мерка на површина еднаква на еден километар должина на еден километар ширина.