Литри во Галони конверзија

Постои повеќе од еден тип на Галони. Користете ја соодветната варијација од листата подолу.

  1. Литри во Американски галони (течни)

  2. Литри во Американски галони (суви)

  3. Литри во Галони на Обединетото Кралство

Литри

Основна единица за волумен во метричкиот систем. Литар вода тежи еден килограм.

Галони

Постојат неколку различни видови на галони на располагање - САД течен, САД сув и Обединето Кралство. Одберете поконкретна опција.