Мах конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Мах

Махов број е мерка за брзина заснована на брзината на звукот. Бидејќи звукот патува со различна брзина во различни услови, пресметките овде се дадени за 20°C при сув воздух на морско ниво. Маховиот број типично се употребува во авијацијата и во вселенски истражувања.