Метри во секунда конверзија

Користете го полето за пребарување за да го најдете посакуваниот метрички конвертор

Метри во секунда

СИ мерката за брзина и векторска брзина. Ова е бројот на метри кои се поминуваат во една секунда време. Придружната единица за забрзување е метри во секунда во секунда (м/с²).