Милји на час во Километри на час конверзија

Преземете ја апликацијата за Android

Километри на час во Милји на час (Замени единици)

Формат
Точност

Напомена: Делумните резултати се заокружени на најблиската 1/64. За поточен одговор селектирајте ’децимален’ од опциите над резултатот.

Напомена: Можете да ја зголемувате или намалувате точноста на овој одговор со одбирање на потребниот број на значајни бројки од опциите над резултатот.

Напомена: За чист децимален резултат одберете ’децимален’ од опциите над резултатот.

Прикажи формула

конвертирај Милји на час во Километри на час

Прикажи работење
Прикажи го резултатот во експоненцијален формат

Милји на час

Ова е мерка за брзина типично употребувана во не-метричките земји за транспорт како што е САД. Обединетото Кралство исто така ја употребува оваа иако официјално е усвоен метричкиот систем. Ограничувањата на брзината на патиштата се дадени во милји на час што скратено се запишува со ми/ч или mph.

 

конвертирај Милји на час во Километри на час

Километри на час

Ова е мерка за брзина типично употребувана во земји кои го употребуваат метричкиот систем за транспорт. Патните ограничувања за брзина се дадени во километри на час, што скратено се пишува км/ч или km/h.

 

Милји на час во Километри на час табела

Почеток
Зголемувања
Точност
Формат
Печати табела
< Помали вредности Поголеми вредности >
Милји на час Километри на час
0mph 0.00kph
1mph 1.61kph
2mph 3.22kph
3mph 4.83kph
4mph 6.44kph
5mph 8.05kph
6mph 9.66kph
7mph 11.27kph
8mph 12.87kph
9mph 14.48kph
10mph 16.09kph
11mph 17.70kph
12mph 19.31kph
13mph 20.92kph
14mph 22.53kph
15mph 24.14kph
16mph 25.75kph
17mph 27.36kph
18mph 28.97kph
19mph 30.58kph
Милји на час Километри на час
20mph 32.19kph
21mph 33.80kph
22mph 35.41kph
23mph 37.01kph
24mph 38.62kph
25mph 40.23kph
26mph 41.84kph
27mph 43.45kph
28mph 45.06kph
29mph 46.67kph
30mph 48.28kph
31mph 49.89kph
32mph 51.50kph
33mph 53.11kph
34mph 54.72kph
35mph 56.33kph
36mph 57.94kph
37mph 59.55kph
38mph 61.16kph
39mph 62.76kph
Милји на час Километри на час
40mph 64.37kph
41mph 65.98kph
42mph 67.59kph
43mph 69.20kph
44mph 70.81kph
45mph 72.42kph
46mph 74.03kph
47mph 75.64kph
48mph 77.25kph
49mph 78.86kph
50mph 80.47kph
51mph 82.08kph
52mph 83.69kph
53mph 85.30kph
54mph 86.90kph
55mph 88.51kph
56mph 90.12kph
57mph 91.73kph
58mph 93.34kph
59mph 94.95kph
Табела за метричка конверзија Апликација за конвертор на мобилниот телефон Брзина Температура Тежина Должина Област Волумен Време