การแปลง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ถ้วยอเมริกา

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ถ้วยอเมริกา เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cup US =
us fl oz * 0.12500
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

cup US =
us fl oz * 0.12500
 
 
 

 

ตาราง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ถ้วยอเมริกา

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ถ้วยอเมริกา
0us fl oz 0.00cup US
1us fl oz 0.12cup US
2us fl oz 0.25cup US
3us fl oz 0.38cup US
4us fl oz 0.50cup US
5us fl oz 0.62cup US
6us fl oz 0.75cup US
7us fl oz 0.88cup US
8us fl oz 1.00cup US
9us fl oz 1.12cup US
10us fl oz 1.25cup US
11us fl oz 1.38cup US
12us fl oz 1.50cup US
13us fl oz 1.62cup US
14us fl oz 1.75cup US
15us fl oz 1.88cup US
16us fl oz 2.00cup US
17us fl oz 2.12cup US
18us fl oz 2.25cup US
19us fl oz 2.38cup US
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ถ้วยอเมริกา
20us fl oz 2.50cup US
21us fl oz 2.62cup US
22us fl oz 2.75cup US
23us fl oz 2.88cup US
24us fl oz 3.00cup US
25us fl oz 3.12cup US
26us fl oz 3.25cup US
27us fl oz 3.38cup US
28us fl oz 3.50cup US
29us fl oz 3.62cup US
30us fl oz 3.75cup US
31us fl oz 3.88cup US
32us fl oz 4.00cup US
33us fl oz 4.12cup US
34us fl oz 4.25cup US
35us fl oz 4.38cup US
36us fl oz 4.50cup US
37us fl oz 4.62cup US
38us fl oz 4.75cup US
39us fl oz 4.88cup US
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ถ้วยอเมริกา
40us fl oz 5.00cup US
41us fl oz 5.12cup US
42us fl oz 5.25cup US
43us fl oz 5.38cup US
44us fl oz 5.50cup US
45us fl oz 5.62cup US
46us fl oz 5.75cup US
47us fl oz 5.88cup US
48us fl oz 6.00cup US
49us fl oz 6.12cup US
50us fl oz 6.25cup US
51us fl oz 6.38cup US
52us fl oz 6.50cup US
53us fl oz 6.62cup US
54us fl oz 6.75cup US
55us fl oz 6.88cup US
56us fl oz 7.00cup US
57us fl oz 7.12cup US
58us fl oz 7.25cup US
59us fl oz 7.38cup US
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา