การแปลง ช้อนโต๊ะ เป็น จิลล์ (อังกฤษ)

มีประเภทของ ช้อนโต๊ะ มากกว่าหนึ่งประเภท กรุณาใช้ตัวแปรที่เหมาะสมจากรายการด้านล่าง

  1. ช้อนโต๊ะอเมริกา เป็น จิลล์ (อังกฤษ)

  2. ช้อนโต๊ะอังกฤษ เป็น จิลล์ (อังกฤษ)

  3. ช้อนโต๊ะเมตริก เป็น จิลล์ (อังกฤษ)

ช้อนโต๊ะ

มีหลายชนิดที่แตกต่างกันของช้อนโต๊ะเผื่อมีสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและตัวชี้วัด กรุณาเลือกตัวเลือกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

จิลล์ (อังกฤษ)

หน่วยจักรวรรดิอังกฤษของการวัดเท่ากับหนึ่งในสี่ของ (สหราชอาณาจักร) ไพน์