การแปลง ลิตร เป็น ไพน์อังกฤษ

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ไพน์อังกฤษ เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

pt =
L * 1.7598
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

pt =
L * 1.7598
 
 
 

ไพน์อังกฤษ

มาตรวัดความจุของสหราชอาณาจักร (ของเหลวหรือแห้ง) เท่ากับ 4 กิลล์หรือ 568.26 ลูกบาศก์เซนติเมตร

 

ตาราง ลิตร เป็น ไพน์อังกฤษ

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ไพน์อังกฤษ
0L 0.00pt
1L 1.76pt
2L 3.52pt
3L 5.28pt
4L 7.04pt
5L 8.80pt
6L 10.56pt
7L 12.32pt
8L 14.08pt
9L 15.84pt
10L 17.60pt
11L 19.36pt
12L 21.12pt
13L 22.88pt
14L 24.64pt
15L 26.40pt
16L 28.16pt
17L 29.92pt
18L 31.68pt
19L 33.44pt
ลิตร ไพน์อังกฤษ
20L 35.20pt
21L 36.95pt
22L 38.71pt
23L 40.47pt
24L 42.23pt
25L 43.99pt
26L 45.75pt
27L 47.51pt
28L 49.27pt
29L 51.03pt
30L 52.79pt
31L 54.55pt
32L 56.31pt
33L 58.07pt
34L 59.83pt
35L 61.59pt
36L 63.35pt
37L 65.11pt
38L 66.87pt
39L 68.63pt
ลิตร ไพน์อังกฤษ
40L 70.39pt
41L 72.15pt
42L 73.91pt
43L 75.67pt
44L 77.43pt
45L 79.19pt
46L 80.95pt
47L 82.71pt
48L 84.47pt
49L 86.23pt
50L 87.99pt
51L 89.75pt
52L 91.51pt
53L 93.27pt
54L 95.03pt
55L 96.79pt
56L 98.55pt
57L 100.31pt
58L 102.07pt
59L 103.83pt
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา