การแปลง ลิตร เป็น ลูกบาศก์เมตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลูกบาศก์เมตร เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m³ =
L
 
______
 
 
1000.0
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

m³ =
L
 
______
 
 
1000.0

ลูกบาศก์เมตร

หน่วยวัดเมตริกของปริมาณที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงความเข้มข้นของสารเคมีในปริมาณของอากาศ หนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 35.3 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 1.3 ลูกบาศก์หลา หนึ่งลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตร

 

ตาราง ลิตร เป็น ลูกบาศก์เมตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ลูกบาศก์เมตร
0L 0.00
1L 0.00
2L 0.00
3L 0.00
4L 0.00
5L 0.01
6L 0.01
7L 0.01
8L 0.01
9L 0.01
10L 0.01
11L 0.01
12L 0.01
13L 0.01
14L 0.01
15L 0.01
16L 0.02
17L 0.02
18L 0.02
19L 0.02
ลิตร ลูกบาศก์เมตร
20L 0.02
21L 0.02
22L 0.02
23L 0.02
24L 0.02
25L 0.03
26L 0.03
27L 0.03
28L 0.03
29L 0.03
30L 0.03
31L 0.03
32L 0.03
33L 0.03
34L 0.03
35L 0.04
36L 0.04
37L 0.04
38L 0.04
39L 0.04
ลิตร ลูกบาศก์เมตร
40L 0.04
41L 0.04
42L 0.04
43L 0.04
44L 0.04
45L 0.04
46L 0.05
47L 0.05
48L 0.05
49L 0.05
50L 0.05
51L 0.05
52L 0.05
53L 0.05
54L 0.05
55L 0.06
56L 0.06
57L 0.06
58L 0.06
59L 0.06
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา