การแปลง ลูกบาศก์เมตร เป็น ลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลิตร เป็น ลูกบาศก์เมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
 
_________
 
 
0.0010000
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลูกบาศก์เมตร

หน่วยวัดเมตริกของปริมาณที่ใช้กันทั่วไปในการแสดงความเข้มข้นของสารเคมีในปริมาณของอากาศ หนึ่งลูกบาศก์เมตรเท่ากับ 35.3 ลูกบาศก์ฟุตหรือ 1.3 ลูกบาศก์หลา หนึ่งลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ยังมีค่าเท่ากับ 1,000 ลิตรหรือหนึ่งล้านลูกบาศก์เซนติเมตร

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
 
_________
 
 
0.0010000

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

ตาราง ลูกบาศก์เมตร เป็น ลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์เมตร ลิตร
0 0.00L
1 1000.00L
2 2000.00L
3 3000.00L
4 4000.00L
5 5000.00L
6 6000.00L
7 7000.00L
8 8000.00L
9 9000.00L
10 10000.00L
11 11000.00L
12 12000.00L
13 13000.00L
14 14000.00L
15 15000.00L
16 16000.00L
17 17000.00L
18 18000.00L
19 19000.00L
ลูกบาศก์เมตร ลิตร
20 20000.00L
21 21000.00L
22 22000.00L
23 23000.00L
24 24000.00L
25 25000.00L
26 26000.00L
27 27000.00L
28 28000.00L
29 29000.00L
30 30000.00L
31 31000.00L
32 32000.00L
33 33000.00L
34 34000.00L
35 35000.00L
36 36000.00L
37 37000.00L
38 38000.00L
39 39000.00L
ลูกบาศก์เมตร ลิตร
40 40000.00L
41 41000.00L
42 42000.00L
43 43000.00L
44 44000.00L
45 45000.00L
46 46000.00L
47 47000.00L
48 48000.00L
49 49000.00L
50 50000.00L
51 51000.00L
52 52000.00L
53 53000.00L
54 54000.00L
55 55000.00L
56 56000.00L
57 57000.00L
58 58000.00L
59 59000.00L
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา