การแปลง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลิตร เป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
cm³
 
______
 
 
1000.0
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลูกบาศก์เซนติเมตร

ปริมาณเทียบเท่าปริมาณก้อนหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตรโดยหนึ่งเซนติเมตร เรียกบ่อยว่ามิลลิลิตรเนื่องจากเป็นพันลิตรที่

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
cm³
 
______
 
 
1000.0

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

ตาราง ลูกบาศก์เซนติเมตร เป็น ลิตร

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร
0cm³ 0.00L
1cm³ 0.00L
2cm³ 0.00L
3cm³ 0.00L
4cm³ 0.00L
5cm³ 0.01L
6cm³ 0.01L
7cm³ 0.01L
8cm³ 0.01L
9cm³ 0.01L
10cm³ 0.01L
11cm³ 0.01L
12cm³ 0.01L
13cm³ 0.01L
14cm³ 0.01L
15cm³ 0.01L
16cm³ 0.02L
17cm³ 0.02L
18cm³ 0.02L
19cm³ 0.02L
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร
20cm³ 0.02L
21cm³ 0.02L
22cm³ 0.02L
23cm³ 0.02L
24cm³ 0.02L
25cm³ 0.03L
26cm³ 0.03L
27cm³ 0.03L
28cm³ 0.03L
29cm³ 0.03L
30cm³ 0.03L
31cm³ 0.03L
32cm³ 0.03L
33cm³ 0.03L
34cm³ 0.03L
35cm³ 0.04L
36cm³ 0.04L
37cm³ 0.04L
38cm³ 0.04L
39cm³ 0.04L
ลูกบาศก์เซนติเมตร ลิตร
40cm³ 0.04L
41cm³ 0.04L
42cm³ 0.04L
43cm³ 0.04L
44cm³ 0.04L
45cm³ 0.04L
46cm³ 0.05L
47cm³ 0.05L
48cm³ 0.05L
49cm³ 0.05L
50cm³ 0.05L
51cm³ 0.05L
52cm³ 0.05L
53cm³ 0.05L
54cm³ 0.05L
55cm³ 0.06L
56cm³ 0.06L
57cm³ 0.06L
58cm³ 0.06L
59cm³ 0.06L
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา