Kubikfot konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Kubikfot

 • Det finns ingen universell symbol för kubikfot.
 • Olika förkortningar används, beroende på sammanhanget, de inkluderar (men inte uteslutande) cubic ft, cu ft, cb ft, cbf, ft3, foot3, feet³, ft³.
 • Enhet av :

  • Volym (faställa storhet på en tredimensionell kropp)

  Bruk i hela världen:

  • Kubikfot används mest i USA, Kanada och Storbritannien till att mäta volym.

  Beskrivning:

  Kubikfot är en volymenhet som används i de brittiska (imperial) och amerikanska (U.S. customary measurement) systemen.

  Kubikfoten kan avändas för att beskriva volymen av ett givet material, eller en containers kapacitet and rymma ett dylikt material.

  Definition:

  En mätning på en kub härleds från ett tredimensionellet rätvinkligt mått, så en kubikfot defineras som volymen av en kub med 1 ft långa sidor.

  I metriska termer är en kubikfot en kub med sidor som är 0,3048 meter långa. En kubikfot är likvärdig med cirka 0,02831685 kubikmeter, eller 28,3169 liter.

  Gemensamma referenser :

  • En standard (20 ft x 8ft x 8 ft 6 in) transport container har en volym på 1.360 kubikfot.
  • 19-22 kubikfot skulle beskriva en normal stort kylskåp tillräcklig till en familj på 4 personer.

  Använd sammanhang:

  En standard kubikfot (scf) är ett mått på en mängd gas i ett specifikt tillstånd (typiskt vid 60°F och 1 atm i tryck).

  När man applicerar mätning på ett specifikt material under ett definierat förhållande, går kubikfot från att vara en volymenhet till att bli en kvantitetenhet när objektet den mäter ändrar tillstånd.

  Kubikfot används ofta till att beskriva lagerutrymmet av hushållsapparater som kylskåp, och i industrin för transportbehållare.

  Kommersiella lagerleverantörer beskriver i allmänhet lagerutymmen i kubikfot.

  För att beräkna volymen på ett givet objekt eller ett utrymme i kubikfot mäter man längden, bredden och höjden i fot och sedan multiplicerar man dessa värden med varandra.

  Till exempel, ett lagerutrymme som är 10 ft långt, 6 ft brett och 8 ft högt skulle kunna anges ha en kapacitiet på 480 kubikfot (10 x 6 x 8 = 480).

  Komponent enheter:

  • En Kubikfot motsvarar 1.728 kubiktum (eftersom en fot är samma som tolv tum, så kan man föreställa sig en kubikfot som en kub med 12 tums långa sidor, eller 12 x 12 x 12 en tums långa kuber staplade tillsammans).
  • I praktiken är kubikfot och kubiktum olika enheter som i regel inte skulle används tillsammans.

  Multiplar:

  • 1 kubikyard = 27 kubikfot
  • En yard är tre fot, så en kubik yard kan visualiseras som en kub med tre fot långa sidor, eller en kub som innefattar 27 individuella kuber vars sidor är en fot långa.
  • I praktiken beskrivs multipel av kubikfot (så som i Olje och gas industrin) som Mcf (tusen kubikfot), MMcf (miljon kubikfot), Bcf (biljon kubikfot), och vidare Tcf och Ocf beskrivs som triljon respektive kvadriljon kubik fot.