Amerikansk Barrel (Federal) konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Amerikansk Barrel (Federal)

Amerikanska mått för volym av torra material. Se även US liquid barrels, US dry barrels, US oil barrels och UK barrels.