Brittisk gallon konvertering

Använd sökrutan till att hitta önskad metrisk omvandlare

Brittisk gallon

 • gal (gallon)
 • g (används bara som en del av förkortningen mpg, mile per gallon)
 • Enhet av :

  • Volym / kapacitet

  Bruk i hela världen:

  • Storbritannien, Irland, Kanada, Guyana

  Beskrivning:

  Den brittiska (imperial) gallon är en måttenhet för volym som används till att mäta volymen på en vätska eller en containers kapacitiet att lagra vätska, inte vätskans massa. Således, en gallon av en typ av vätska kan ha en helt annan massa än en gallon av en annan typ av vätska.

  En brittisk (imperial) gallon vätska definieras som 4,54609 liter,och upptar således ett utrymme som motsvarar cirka 4.546 kubikcentimeter (ungefär en 16,5cm kub).

  EnAmerikansk flytande gallon och en Amerikansk torr gallon är olika enheter och används för olika ändamål. Amerikansk flytande gallon definieras som 231 kubiktum och kan likställas med ungefär 3,785 liter. En engelsk gallon är likvärdigt med ungefär 1,2 amerikanska flytande gallons.

  Den amerikanska torra gallon är ett mått som historisk sätt applicerades på en volym spannmål eller andra torra råvaror. Den används inte vanligtvis i nuläget men definierades senast som 268,8025 kubiktum.

  Definition:

  Den brittiska (imperial) gallon definieras officiellt som 4,54609 liter.

  Ursprung:

  Gallon är en forntida enhet för att mäta volym eller kapacitet och har haft många variationer, både geografiska och baserat på vilka substanser som mättes.

  År 1824 blev brittiska (imperial) gallon definierad i Storbritannien som en volym på 10 lb destilliserat vatten vägt med en speciell metod under specifika atmosfäriska förhållanden. Lagen Weights and Measures Act år 1963 förfinade den ursprungliga beskrivningen till utrymmet som ockuperas av 10 pound (4,5kg) distilliserat vatten med en densitet på 0,998859 g/ml vägd i luft med en densisitet på 0,001217 g/ml mot vikter med en densitet på 8,136 g/ml.

  Efter lagen Weights and Measures Act år 1985, har den brittiska (imperial) gallon officiellet definierats som 4,54609 liter.

  Gemensamma referenser :

  • Ett standard ölfat i Storbritannien inehåller 11 engelska (imperial) gallons.
  • En engelsk gallon av petrol (bensin) kan driva en typisk brittisk 4 dörrars familjebil (såsom Vauxhall/Opel Astra 1.4i) med ett genomsnitt på 46,3 mil (74,5 Km).
  • En engelsk gallon av petrol (bensin) kan driva en Porsche 911 (996) med ett genomsnitt på 23,9 mil (38,5 Km).

  Använd sammanhang:

  Till följd av ett EU direktiv, tog man bort brittisk (imperial) gallon från listan på juridiskt definierade främsta mätenheterna för handel och officiella ändamål i Irland år 1993 och år 1994 i Storbritannien.

  Likväl är gallon fortfarande officiellt sanktionerad för användning som en sekundär eller en komplementariskt enhet, och används vanligtvis offentligt med hänvisning till en mängd bensin och i handel med vätskor som dryck, till exempel öl, vilket säljs i ölfat som rymmer ett standard multipel av en brittisk gallon.

  Den brittiska (imperial) gallon används också ofta i Storbritannien till att beskriva kapaciteten av en behållare att lagra stora mängder vätskor, som till exempel en regnvattenstunna.

  I Kanada används främst brittisk (imperial) gallon med hänvisning till bränsleekonomi. Bensin säljs per liter, men bränsleekonomi uttrycks oftast med miles per gallon.

  Komponent enheter:

  • Imperial (brittisk) gallon kan användas för en mängd olika enheter, men den mest använda enheten i Storbritannien är pint.
  • 1 imperial (brittisk) gallon = 8 pints

  Multiplar: