Kubikfot till Brittisk gallon konvertering

Brittisk gallon till Kubikfot (Byt enhet)

Oblika
Noggrannhet

Observera: Fraktionerade resultat är avrundade till närmast 1/64. För ett mer precist svar välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Observera: Du kan öka eller minska precisionen av detta svar genom att välja önskat antal signifikanta siffror från urvalet över resultatet.

Observera: För ett resultat i enbart decimaler välj 'decimal' från urvalet över resultatet.

Visa formel

konvertera Kubikfot till Brittisk gallon

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 
Visa fungerar
Visa resultat i exponentiellt format
Mer information: Kubikfot
Mer information: Brittisk gallon

Kubikfot

En mätning på en kub härleds från ett tredimensionellet rätvinkligt mått, så en kubikfot defineras som volymen av en kub med 1 ft långa sidor.

I metriska termer är en kubikfot en kub med sidor som är 0,3048 meter långa. En kubikfot är likvärdig med cirka 0,02831685 kubikmeter, eller 28,3169 liter.

 

konvertera Kubikfot till Brittisk gallon

UK gal =
ft³ * 6.2288
 
 
 

Brittisk gallon

Den brittiska (imperial) gallon är en måttenhet för volym som används till att mäta volymen på en vätska eller en containers kapacitiet att lagra vätska, inte vätskans massa. Således, en gallon av en typ av vätska kan ha en helt annan massa än en gallon av en annan typ av vätska.

En brittisk (imperial) gallon vätska definieras som 4,54609 liter,och upptar således ett utrymme som motsvarar cirka 4.546 kubikcentimeter (ungefär en 16,5cm kub).

EnAmerikansk flytande gallon och en Amerikansk torr gallon är olika enheter och används för olika ändamål. Amerikansk flytande gallon definieras som 231 kubiktum och kan likställas med ungefär 3,785 liter. En engelsk gallon är likvärdigt med ungefär 1,2 amerikanska flytande gallons.

Den amerikanska torra gallon är ett mått som historisk sätt applicerades på en volym spannmål eller andra torra råvaror. Den används inte vanligtvis i nuläget men definierades senast som 268,8025 kubiktum.

 

Kubikfot till Brittisk gallon tabell

Start
Ökningar
Noggrannhet
Format
Skriv ut tabell
< mindre värden Större värden >
Kubikfot Brittisk gallon
0ft³ 0.00UK gal
1ft³ 6.23UK gal
2ft³ 12.46UK gal
3ft³ 18.69UK gal
4ft³ 24.92UK gal
5ft³ 31.14UK gal
6ft³ 37.37UK gal
7ft³ 43.60UK gal
8ft³ 49.83UK gal
9ft³ 56.06UK gal
10ft³ 62.29UK gal
11ft³ 68.52UK gal
12ft³ 74.75UK gal
13ft³ 80.97UK gal
14ft³ 87.20UK gal
15ft³ 93.43UK gal
16ft³ 99.66UK gal
17ft³ 105.89UK gal
18ft³ 112.12UK gal
19ft³ 118.35UK gal
Kubikfot Brittisk gallon
20ft³ 124.58UK gal
21ft³ 130.81UK gal
22ft³ 137.03UK gal
23ft³ 143.26UK gal
24ft³ 149.49UK gal
25ft³ 155.72UK gal
26ft³ 161.95UK gal
27ft³ 168.18UK gal
28ft³ 174.41UK gal
29ft³ 180.64UK gal
30ft³ 186.87UK gal
31ft³ 193.09UK gal
32ft³ 199.32UK gal
33ft³ 205.55UK gal
34ft³ 211.78UK gal
35ft³ 218.01UK gal
36ft³ 224.24UK gal
37ft³ 230.47UK gal
38ft³ 236.70UK gal
39ft³ 242.92UK gal
Kubikfot Brittisk gallon
40ft³ 249.15UK gal
41ft³ 255.38UK gal
42ft³ 261.61UK gal
43ft³ 267.84UK gal
44ft³ 274.07UK gal
45ft³ 280.30UK gal
46ft³ 286.53UK gal
47ft³ 292.76UK gal
48ft³ 298.98UK gal
49ft³ 305.21UK gal
50ft³ 311.44UK gal
51ft³ 317.67UK gal
52ft³ 323.90UK gal
53ft³ 330.13UK gal
54ft³ 336.36UK gal
55ft³ 342.59UK gal
56ft³ 348.81UK gal
57ft³ 355.04UK gal
58ft³ 361.27UK gal
59ft³ 367.50UK gal
Metrisk konverteringstabell Omvandlar app för mobil telefon. Volym Temperatur Vikt Längd Area Fart Tid Valuta