Chuyển đổi Panh Anh sang Lít

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Lít sang Panh Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Panh Anh sang Lít

L =
pt
 
______
 
 
1.7598
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Panh Anh

Một đơn vị đo dung tích của người Anh (chất lỏng hoặc chất khô) tương đương 4 gin hoặc 568,26 centimet khối

 

chuyển đổi Panh Anh sang Lít

L =
pt
 
______
 
 
1.7598

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

Bảng Panh Anh sang Lít

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Panh Anh Lít
0pt 0.00L
1pt 0.57L
2pt 1.14L
3pt 1.70L
4pt 2.27L
5pt 2.84L
6pt 3.41L
7pt 3.98L
8pt 4.55L
9pt 5.11L
10pt 5.68L
11pt 6.25L
12pt 6.82L
13pt 7.39L
14pt 7.96L
15pt 8.52L
16pt 9.09L
17pt 9.66L
18pt 10.23L
19pt 10.80L
Panh Anh Lít
20pt 11.37L
21pt 11.93L
22pt 12.50L
23pt 13.07L
24pt 13.64L
25pt 14.21L
26pt 14.77L
27pt 15.34L
28pt 15.91L
29pt 16.48L
30pt 17.05L
31pt 17.62L
32pt 18.18L
33pt 18.75L
34pt 19.32L
35pt 19.89L
36pt 20.46L
37pt 21.03L
38pt 21.59L
39pt 22.16L
Panh Anh Lít
40pt 22.73L
41pt 23.30L
42pt 23.87L
43pt 24.44L
44pt 25.00L
45pt 25.57L
46pt 26.14L
47pt 26.71L
48pt 27.28L
49pt 27.84L
50pt 28.41L
51pt 28.98L
52pt 29.55L
53pt 30.12L
54pt 30.69L
55pt 31.25L
56pt 31.82L
57pt 32.39L
58pt 32.96L
59pt 33.53L
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian