Chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

us fl oz =
mL * 0.033814
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

us fl oz =
mL * 0.033814
 
 
 

 

Bảng Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Ao-xơ chất lỏng Mỹ
0mL 0.00us fl oz
1mL 0.03us fl oz
2mL 0.07us fl oz
3mL 0.10us fl oz
4mL 0.14us fl oz
5mL 0.17us fl oz
6mL 0.20us fl oz
7mL 0.24us fl oz
8mL 0.27us fl oz
9mL 0.30us fl oz
10mL 0.34us fl oz
11mL 0.37us fl oz
12mL 0.41us fl oz
13mL 0.44us fl oz
14mL 0.47us fl oz
15mL 0.51us fl oz
16mL 0.54us fl oz
17mL 0.57us fl oz
18mL 0.61us fl oz
19mL 0.64us fl oz
Mililit Ao-xơ chất lỏng Mỹ
20mL 0.68us fl oz
21mL 0.71us fl oz
22mL 0.74us fl oz
23mL 0.78us fl oz
24mL 0.81us fl oz
25mL 0.85us fl oz
26mL 0.88us fl oz
27mL 0.91us fl oz
28mL 0.95us fl oz
29mL 0.98us fl oz
30mL 1.01us fl oz
31mL 1.05us fl oz
32mL 1.08us fl oz
33mL 1.12us fl oz
34mL 1.15us fl oz
35mL 1.18us fl oz
36mL 1.22us fl oz
37mL 1.25us fl oz
38mL 1.28us fl oz
39mL 1.32us fl oz
Mililit Ao-xơ chất lỏng Mỹ
40mL 1.35us fl oz
41mL 1.39us fl oz
42mL 1.42us fl oz
43mL 1.45us fl oz
44mL 1.49us fl oz
45mL 1.52us fl oz
46mL 1.56us fl oz
47mL 1.59us fl oz
48mL 1.62us fl oz
49mL 1.66us fl oz
50mL 1.69us fl oz
51mL 1.72us fl oz
52mL 1.76us fl oz
53mL 1.79us fl oz
54mL 1.83us fl oz
55mL 1.86us fl oz
56mL 1.89us fl oz
57mL 1.93us fl oz
58mL 1.96us fl oz
59mL 2.00us fl oz
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian