Chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit

mL =
us fl oz
 
__________
 
 
0.033814
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit

mL =
us fl oz
 
__________
 
 
0.033814

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

Bảng Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Mililit

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Mililit
0us fl oz 0.00mL
1us fl oz 29.57mL
2us fl oz 59.15mL
3us fl oz 88.72mL
4us fl oz 118.29mL
5us fl oz 147.87mL
6us fl oz 177.44mL
7us fl oz 207.01mL
8us fl oz 236.59mL
9us fl oz 266.16mL
10us fl oz 295.74mL
11us fl oz 325.31mL
12us fl oz 354.88mL
13us fl oz 384.46mL
14us fl oz 414.03mL
15us fl oz 443.60mL
16us fl oz 473.18mL
17us fl oz 502.75mL
18us fl oz 532.32mL
19us fl oz 561.90mL
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Mililit
20us fl oz 591.47mL
21us fl oz 621.04mL
22us fl oz 650.62mL
23us fl oz 680.19mL
24us fl oz 709.76mL
25us fl oz 739.34mL
26us fl oz 768.91mL
27us fl oz 798.49mL
28us fl oz 828.06mL
29us fl oz 857.63mL
30us fl oz 887.21mL
31us fl oz 916.78mL
32us fl oz 946.35mL
33us fl oz 975.93mL
34us fl oz 1005.50mL
35us fl oz 1035.07mL
36us fl oz 1064.65mL
37us fl oz 1094.22mL
38us fl oz 1123.79mL
39us fl oz 1153.37mL
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Mililit
40us fl oz 1182.94mL
41us fl oz 1212.51mL
42us fl oz 1242.09mL
43us fl oz 1271.66mL
44us fl oz 1301.24mL
45us fl oz 1330.81mL
46us fl oz 1360.38mL
47us fl oz 1389.96mL
48us fl oz 1419.53mL
49us fl oz 1449.10mL
50us fl oz 1478.68mL
51us fl oz 1508.25mL
52us fl oz 1537.82mL
53us fl oz 1567.40mL
54us fl oz 1596.97mL
55us fl oz 1626.54mL
56us fl oz 1656.12mL
57us fl oz 1685.69mL
58us fl oz 1715.26mL
59us fl oz 1744.84mL
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian