Chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh

uk fl oz =
mL * 0.035195
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh

uk fl oz =
mL * 0.035195
 
 
 

 

Bảng Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Ao-xơ chất lỏng Anh
0mL 0.00uk fl oz
1mL 0.04uk fl oz
2mL 0.07uk fl oz
3mL 0.11uk fl oz
4mL 0.14uk fl oz
5mL 0.18uk fl oz
6mL 0.21uk fl oz
7mL 0.25uk fl oz
8mL 0.28uk fl oz
9mL 0.32uk fl oz
10mL 0.35uk fl oz
11mL 0.39uk fl oz
12mL 0.42uk fl oz
13mL 0.46uk fl oz
14mL 0.49uk fl oz
15mL 0.53uk fl oz
16mL 0.56uk fl oz
17mL 0.60uk fl oz
18mL 0.63uk fl oz
19mL 0.67uk fl oz
Mililit Ao-xơ chất lỏng Anh
20mL 0.70uk fl oz
21mL 0.74uk fl oz
22mL 0.77uk fl oz
23mL 0.81uk fl oz
24mL 0.84uk fl oz
25mL 0.88uk fl oz
26mL 0.92uk fl oz
27mL 0.95uk fl oz
28mL 0.99uk fl oz
29mL 1.02uk fl oz
30mL 1.06uk fl oz
31mL 1.09uk fl oz
32mL 1.13uk fl oz
33mL 1.16uk fl oz
34mL 1.20uk fl oz
35mL 1.23uk fl oz
36mL 1.27uk fl oz
37mL 1.30uk fl oz
38mL 1.34uk fl oz
39mL 1.37uk fl oz
Mililit Ao-xơ chất lỏng Anh
40mL 1.41uk fl oz
41mL 1.44uk fl oz
42mL 1.48uk fl oz
43mL 1.51uk fl oz
44mL 1.55uk fl oz
45mL 1.58uk fl oz
46mL 1.62uk fl oz
47mL 1.65uk fl oz
48mL 1.69uk fl oz
49mL 1.72uk fl oz
50mL 1.76uk fl oz
51mL 1.79uk fl oz
52mL 1.83uk fl oz
53mL 1.87uk fl oz
54mL 1.90uk fl oz
55mL 1.94uk fl oz
56mL 1.97uk fl oz
57mL 2.01uk fl oz
58mL 2.04uk fl oz
59mL 2.08uk fl oz
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian