Chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Mililit sang Ao-xơ chất lỏng Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit

mL =
uk fl oz
 
__________
 
 
0.035195
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit

mL =
uk fl oz
 
__________
 
 
0.035195

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

Bảng Ao-xơ chất lỏng Anh sang Mililit

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ chất lỏng Anh Mililit
0uk fl oz 0.00mL
1uk fl oz 28.41mL
2uk fl oz 56.83mL
3uk fl oz 85.24mL
4uk fl oz 113.65mL
5uk fl oz 142.07mL
6uk fl oz 170.48mL
7uk fl oz 198.89mL
8uk fl oz 227.30mL
9uk fl oz 255.72mL
10uk fl oz 284.13mL
11uk fl oz 312.54mL
12uk fl oz 340.96mL
13uk fl oz 369.37mL
14uk fl oz 397.78mL
15uk fl oz 426.20mL
16uk fl oz 454.61mL
17uk fl oz 483.02mL
18uk fl oz 511.44mL
19uk fl oz 539.85mL
Ao-xơ chất lỏng Anh Mililit
20uk fl oz 568.26mL
21uk fl oz 596.67mL
22uk fl oz 625.09mL
23uk fl oz 653.50mL
24uk fl oz 681.91mL
25uk fl oz 710.33mL
26uk fl oz 738.74mL
27uk fl oz 767.15mL
28uk fl oz 795.57mL
29uk fl oz 823.98mL
30uk fl oz 852.39mL
31uk fl oz 880.80mL
32uk fl oz 909.22mL
33uk fl oz 937.63mL
34uk fl oz 966.04mL
35uk fl oz 994.46mL
36uk fl oz 1022.87mL
37uk fl oz 1051.28mL
38uk fl oz 1079.70mL
39uk fl oz 1108.11mL
Ao-xơ chất lỏng Anh Mililit
40uk fl oz 1136.52mL
41uk fl oz 1164.94mL
42uk fl oz 1193.35mL
43uk fl oz 1221.76mL
44uk fl oz 1250.17mL
45uk fl oz 1278.59mL
46uk fl oz 1307.00mL
47uk fl oz 1335.41mL
48uk fl oz 1363.83mL
49uk fl oz 1392.24mL
50uk fl oz 1420.65mL
51uk fl oz 1449.07mL
52uk fl oz 1477.48mL
53uk fl oz 1505.89mL
54uk fl oz 1534.31mL
55uk fl oz 1562.72mL
56uk fl oz 1591.13mL
57uk fl oz 1619.54mL
58uk fl oz 1647.96mL
59uk fl oz 1676.37mL
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian