Chuyển đổi Gin (Anh) sang Lít

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Lít sang Gin (Anh) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Gin (Anh) sang Lít

L =
UK gill
 
_________
 
 
7.0390
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Gin (Anh)

Đơn vị đo lường của Anh tương đương một phần tư panh (Anh)

 

chuyển đổi Gin (Anh) sang Lít

L =
UK gill
 
_________
 
 
7.0390

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

Bảng Gin (Anh) sang Lít

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Gin (Anh) Lít
0UK gill 0.00L
1UK gill 0.14L
2UK gill 0.28L
3UK gill 0.43L
4UK gill 0.57L
5UK gill 0.71L
6UK gill 0.85L
7UK gill 0.99L
8UK gill 1.14L
9UK gill 1.28L
10UK gill 1.42L
11UK gill 1.56L
12UK gill 1.70L
13UK gill 1.85L
14UK gill 1.99L
15UK gill 2.13L
16UK gill 2.27L
17UK gill 2.42L
18UK gill 2.56L
19UK gill 2.70L
Gin (Anh) Lít
20UK gill 2.84L
21UK gill 2.98L
22UK gill 3.13L
23UK gill 3.27L
24UK gill 3.41L
25UK gill 3.55L
26UK gill 3.69L
27UK gill 3.84L
28UK gill 3.98L
29UK gill 4.12L
30UK gill 4.26L
31UK gill 4.40L
32UK gill 4.55L
33UK gill 4.69L
34UK gill 4.83L
35UK gill 4.97L
36UK gill 5.11L
37UK gill 5.26L
38UK gill 5.40L
39UK gill 5.54L
Gin (Anh) Lít
40UK gill 5.68L
41UK gill 5.82L
42UK gill 5.97L
43UK gill 6.11L
44UK gill 6.25L
45UK gill 6.39L
46UK gill 6.54L
47UK gill 6.68L
48UK gill 6.82L
49UK gill 6.96L
50UK gill 7.10L
51UK gill 7.25L
52UK gill 7.39L
53UK gill 7.53L
54UK gill 7.67L
55UK gill 7.81L
56UK gill 7.96L
57UK gill 8.10L
58UK gill 8.24L
59UK gill 8.38L
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian