Chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Thùng Mỹ (dầu)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Thùng Mỹ (dầu) sang Galông Mỹ (lỏng) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Thùng Mỹ (dầu)

US bbl oil =
US gal lqd * 0.023810
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Galông Mỹ (lỏng)

Một đơn vị dung tích Mỹ (cho chất lỏng) bằng 4 quart hoặc 3,785 lít. Lưu ý cũng có sự khác nhau giữa galông cho chất khô của Mỹ và galông Anh.

 

chuyển đổi Galông Mỹ (lỏng) sang Thùng Mỹ (dầu)

US bbl oil =
US gal lqd * 0.023810
 
 
 

Thùng Mỹ (dầu)

Đơn vị đo thể tích cho xăng dầu của Mỹ. Xem thêm thùng chất lỏng Mỹ, thùng liên bang Mỹ, thùng chất khô Mỹ, và thùng Anh.

 

Bảng Galông Mỹ (lỏng) sang Thùng Mỹ (dầu)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Galông Mỹ (lỏng) Thùng Mỹ (dầu)
0US gal lqd 0.00US bbl oil
1US gal lqd 0.02US bbl oil
2US gal lqd 0.05US bbl oil
3US gal lqd 0.07US bbl oil
4US gal lqd 0.10US bbl oil
5US gal lqd 0.12US bbl oil
6US gal lqd 0.14US bbl oil
7US gal lqd 0.17US bbl oil
8US gal lqd 0.19US bbl oil
9US gal lqd 0.21US bbl oil
10US gal lqd 0.24US bbl oil
11US gal lqd 0.26US bbl oil
12US gal lqd 0.29US bbl oil
13US gal lqd 0.31US bbl oil
14US gal lqd 0.33US bbl oil
15US gal lqd 0.36US bbl oil
16US gal lqd 0.38US bbl oil
17US gal lqd 0.40US bbl oil
18US gal lqd 0.43US bbl oil
19US gal lqd 0.45US bbl oil
Galông Mỹ (lỏng) Thùng Mỹ (dầu)
20US gal lqd 0.48US bbl oil
21US gal lqd 0.50US bbl oil
22US gal lqd 0.52US bbl oil
23US gal lqd 0.55US bbl oil
24US gal lqd 0.57US bbl oil
25US gal lqd 0.60US bbl oil
26US gal lqd 0.62US bbl oil
27US gal lqd 0.64US bbl oil
28US gal lqd 0.67US bbl oil
29US gal lqd 0.69US bbl oil
30US gal lqd 0.71US bbl oil
31US gal lqd 0.74US bbl oil
32US gal lqd 0.76US bbl oil
33US gal lqd 0.79US bbl oil
34US gal lqd 0.81US bbl oil
35US gal lqd 0.83US bbl oil
36US gal lqd 0.86US bbl oil
37US gal lqd 0.88US bbl oil
38US gal lqd 0.90US bbl oil
39US gal lqd 0.93US bbl oil
Galông Mỹ (lỏng) Thùng Mỹ (dầu)
40US gal lqd 0.95US bbl oil
41US gal lqd 0.98US bbl oil
42US gal lqd 1.00US bbl oil
43US gal lqd 1.02US bbl oil
44US gal lqd 1.05US bbl oil
45US gal lqd 1.07US bbl oil
46US gal lqd 1.10US bbl oil
47US gal lqd 1.12US bbl oil
48US gal lqd 1.14US bbl oil
49US gal lqd 1.17US bbl oil
50US gal lqd 1.19US bbl oil
51US gal lqd 1.21US bbl oil
52US gal lqd 1.24US bbl oil
53US gal lqd 1.26US bbl oil
54US gal lqd 1.29US bbl oil
55US gal lqd 1.31US bbl oil
56US gal lqd 1.33US bbl oil
57US gal lqd 1.36US bbl oil
58US gal lqd 1.38US bbl oil
59US gal lqd 1.40US bbl oil
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian