Chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Lít

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Lít sang Ao-xơ chất lỏng Mỹ (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Lít

L =
us fl oz
 
__________
 
 
33.814
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Lít

L =
us fl oz
 
__________
 
 
33.814

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

Bảng Ao-xơ chất lỏng Mỹ sang Lít

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Lít
0us fl oz 0.00L
1us fl oz 0.03L
2us fl oz 0.06L
3us fl oz 0.09L
4us fl oz 0.12L
5us fl oz 0.15L
6us fl oz 0.18L
7us fl oz 0.21L
8us fl oz 0.24L
9us fl oz 0.27L
10us fl oz 0.30L
11us fl oz 0.33L
12us fl oz 0.35L
13us fl oz 0.38L
14us fl oz 0.41L
15us fl oz 0.44L
16us fl oz 0.47L
17us fl oz 0.50L
18us fl oz 0.53L
19us fl oz 0.56L
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Lít
20us fl oz 0.59L
21us fl oz 0.62L
22us fl oz 0.65L
23us fl oz 0.68L
24us fl oz 0.71L
25us fl oz 0.74L
26us fl oz 0.77L
27us fl oz 0.80L
28us fl oz 0.83L
29us fl oz 0.86L
30us fl oz 0.89L
31us fl oz 0.92L
32us fl oz 0.95L
33us fl oz 0.98L
34us fl oz 1.01L
35us fl oz 1.04L
36us fl oz 1.06L
37us fl oz 1.09L
38us fl oz 1.12L
39us fl oz 1.15L
Ao-xơ chất lỏng Mỹ Lít
40us fl oz 1.18L
41us fl oz 1.21L
42us fl oz 1.24L
43us fl oz 1.27L
44us fl oz 1.30L
45us fl oz 1.33L
46us fl oz 1.36L
47us fl oz 1.39L
48us fl oz 1.42L
49us fl oz 1.45L
50us fl oz 1.48L
51us fl oz 1.51L
52us fl oz 1.54L
53us fl oz 1.57L
54us fl oz 1.60L
55us fl oz 1.63L
56us fl oz 1.66L
57us fl oz 1.69L
58us fl oz 1.72L
59us fl oz 1.74L
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian