Chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Lít

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Lít sang Ao-xơ chất lỏng Anh (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Lít

L =
uk fl oz
 
__________
 
 
35.195
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

 

chuyển đổi Ao-xơ chất lỏng Anh sang Lít

L =
uk fl oz
 
__________
 
 
35.195

Lít

Đơn vị thể tích cơ bản trong hệ mét. Một lít nước nặng một kilôgam.

 

Bảng Ao-xơ chất lỏng Anh sang Lít

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Ao-xơ chất lỏng Anh Lít
0uk fl oz 0.00L
1uk fl oz 0.03L
2uk fl oz 0.06L
3uk fl oz 0.09L
4uk fl oz 0.11L
5uk fl oz 0.14L
6uk fl oz 0.17L
7uk fl oz 0.20L
8uk fl oz 0.23L
9uk fl oz 0.26L
10uk fl oz 0.28L
11uk fl oz 0.31L
12uk fl oz 0.34L
13uk fl oz 0.37L
14uk fl oz 0.40L
15uk fl oz 0.43L
16uk fl oz 0.45L
17uk fl oz 0.48L
18uk fl oz 0.51L
19uk fl oz 0.54L
Ao-xơ chất lỏng Anh Lít
20uk fl oz 0.57L
21uk fl oz 0.60L
22uk fl oz 0.63L
23uk fl oz 0.65L
24uk fl oz 0.68L
25uk fl oz 0.71L
26uk fl oz 0.74L
27uk fl oz 0.77L
28uk fl oz 0.80L
29uk fl oz 0.82L
30uk fl oz 0.85L
31uk fl oz 0.88L
32uk fl oz 0.91L
33uk fl oz 0.94L
34uk fl oz 0.97L
35uk fl oz 0.99L
36uk fl oz 1.02L
37uk fl oz 1.05L
38uk fl oz 1.08L
39uk fl oz 1.11L
Ao-xơ chất lỏng Anh Lít
40uk fl oz 1.14L
41uk fl oz 1.16L
42uk fl oz 1.19L
43uk fl oz 1.22L
44uk fl oz 1.25L
45uk fl oz 1.28L
46uk fl oz 1.31L
47uk fl oz 1.34L
48uk fl oz 1.36L
49uk fl oz 1.39L
50uk fl oz 1.42L
51uk fl oz 1.45L
52uk fl oz 1.48L
53uk fl oz 1.51L
54uk fl oz 1.53L
55uk fl oz 1.56L
56uk fl oz 1.59L
57uk fl oz 1.62L
58uk fl oz 1.65L
59uk fl oz 1.68L
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian