Conversion ng Volume

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metrikong panukat

Metrikong panukat ng volume ay base sa litro kung saan mayroong 1000 kubiko metro (hal.11=1000cm³).

Imperyal/ Panukat ng Amerikano

Tandaan na ang US gallon ay magkaiba sa UK gallon, Wala kaming kasiguraduhan kung saan nagmula ang Barrel, Gallon o Pint. Kung may kaalaman kayo, maari lamang kami ay iemail...