Ounces to Litro conversion

May higit sa isang klase ng Ounces. Piliin ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. US Fluid Ounces to Litro

  2. UK Fluid Ounces to Litro

Ounces

May dalawang klase ng Ounces na pwedeng gamitin-us at uk. Pumili sa alin man sa mga ito.

Litro

Ang basic na yunit ng volume sa sistemang metriko. Ang isang litro ng tubig ay may bigat na isang kilo.