Conversion ng Bigat

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metrikong panukat

yunit ng metrikong bigat ay base sa bigat ng metrikong volume ng tubig. Halimbawa, isang litro ng tubig ay may bigat na isang kilo.

Imperyal/ Panukat ng Amerikano

Ang mga mahahalagang metal ay karaniwang sinusukat sa "troy" (troy pounds and troy ounces), huwag malito sa mga standard na sukatan. Wala kaming kasiguraduhan sa pinagmulang ng Stone, Pound at Ounce. Kung may kaalaman ka, maaring kami ay iemail...