Conversion ng Haba

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metrikong panukat

Ang metro ay opisyal na tinukoy bilang distansya sa paglakbay  liwanag sa vacuum sa loob ng 1/299,792,458 second. Ang iba pang panukat sa haba at distanya  sa standard na sistema ay nagmula sa metro (hal. km=1000m, 1m=1000mm).

Imperyal/ Panukat ng Amerikano

Ang panukat na ito ay may mababang lohikal na pag unlad. Ang yarda ay mailalarawan sa haba ng pendulum na sanhi ng kanyang arko na umugoy sa loob ng eksaktong 1 segundo. Ang nautical  mile ay ang distansya mula  1' (1/60 ng isang degree) paikot sa ibabaw ng mundo.