Milimetro conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Milimetro

 • mm
 • mil (impormal)
 • yunit ng:

  • Haba

  pangkalahatan na paggamit:

  • Ang milimetro, bilang parte ng sistemang metriko, ay ginagamit sa pagsukat ng haba sa boung mundo. ang kapansin-pansin na taliwas ay ang Estados Unidos, kung saan ang sistemang imperyal ang ginagamit.

  Kahulugan:

  Ang milimetro ang yunit ng haba sa sistemang metriko, katumbas ng isang kalibo ng isang metro ( ang SI base yunit ng haba).

  karaniwang references:

  • May 25.4 milimetro sa isang pulgada.
  • Ang ulo ng isang pin ay may halos 2mm dyametro.
  • Ang CD ay halos may 1.2mm kapal.
  • 00 gauge model ng railway ay may sukat na 16.5mm sa pagitan ng rails.
  • Grade 1 na panggupit ng buhok ay nakakagupit ng buhok na may habang halos 3mm( grade 2 ay nakakagupit ng halos 6mm, grade 3 ay 3 hanggang 9mm  atbp)

  konteksto na paggamit:

  Milimetro ang ginagamit bilang isang standard na sukatan ng haba sa lahat ng paraan ng engineering at komersyal na aplikasyon, at kung saan ang kasiguraduhan ay mas malaki kaysa sa pinakamalapit na sentimetro na kinakailangan.

  kung saan mas malaki ang kasiguraduhan sa pagsukat o pagpahayag, ang fraction ng milimetro ay ginagamit sa 3-decimal places.

  Milimetro ang kadalasang ginagamit upang tukuyin ang kalibre ng maliit na kasangkapang pandigma at ang sandata sa paggamit nito, halimbawa ang Uzi 9 mm assault rifle.

  Bahaging yunit:

  • 1/1,000 mm = isang mikrometro
  • 1/1,000,000 mm = isang nanometre
  • Sa karagdagan, mga maliliit na yunit kasama na ang  picometre, femtometre, attometre, zeptometre and yoctometre.

  Multiples:

  • Mayroong maraming mga yunit para sa pagpapahayag ng mga multiple ng milimetro, ngunit ang mga ito ay tinukoy sa pamamagitan ng kanilang relasyon sa mga metro ( SI base sa yunit ng haba ), sa halip ng milimetro.
  • 10 mm = 1 sentimetro (cm)
  • 1000mm = 1 metro (m)