Metro conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metro

 • m
 • yunit ng:

  • Haba /distansya

  pangkalahatan na paggamit:

  • Ang metro, bilang parte ng sistemang metriko, ay ginagamit sa pagsukat ng distansya sa kabuuan ng mundo, ang kauna-unahang  taliwas sa Estados Unidos, kung saan ang sistemang imperyal ay ginagamit sa karaniwang gamit.

  Paglalarawan:

  Ang metro ay isang yunit ng haba sa sistemang metriko, at ang base yunit sa International System of Units(SI).

  Habang ang base yunit ng haba sa SI at ibang m.k.s sistema ( nababase sa metro, kilo at segundo), ang metro ay ginagamit sa tulong na makuha ang ibang yunit ng panukat katulad ng newton, at para sa force.

  Kahulugan:

  1m ay katumbas ng 1.0936 yarda o 39.370 pulgada.

  Mula noong 1983, ang metro ay opisyal na tinuring na haba ng landas na nilakbay ng light sa vacuum sa time interval na 1/299, 792,458 kada segundo.

  pinagmulan:

  Isang base sa desimal na yunit ng panukat ang naipanukala noong  mga huli ng ika-17 siglo, kasama ng metro na nagmula sa Gryegong salita na métron katholikón, na may kahulugang "universal measure" (pangkalahatang panukat).

  Ang unang paglalarawan sa metro ay " ang haba ng pendulum na may kalahating period ng isang segundo" at noong ika18 siglo ang paglalarawan na nagmula sa " one ten-millionth of the length of the Earth's meridian along one quadrant" (ang distansya mula sa equator hanggang sa north Pole) ay nabigyan ng pagkakataon at natanggap ang depinisyon mula noong gamitin ng France ang sistemang metriko noong 1795.

  Prototype metre bars -unang brass, kasunod ng platinum at platinum/iridium alloy - ay mga nilikha bilang kasunod na standard ng metro. Noong 1960, ang metro ay nabago gamit ang wavelength of radiation, bago ang kasalukuyang depinisyon, kaugnay ng metro sa bilis ng liwanag, na pinagtibay noong 1983.

  karaniwang references:

  • ang normal na taas ng lalaki ay may sukat na 1.75m.
  • Ang hurdle na ginagamit sa Olympic ay may sukat na 110m at sa hurdles race ay may taas na 1.067m.
  • Ang pinakamataas na gusali sa mundo (sa taong 2012), ang Burj Khalifa in Dubai, ay may taas na 828 m.
  • Ang Empire State Building sa New York ay  may taas na 381m.
  • Ang normal na railway tracks (distanya sa pagitan ng rails) ay 1.435 m.

  Bahaging yunit:

  • 1/100 m = isang sentimetro
  • 1/1,000 m = isang milimetro
  • tingnan din ang mga micrometre, nanometre, picometre, femtometre, attometre, zeptometre at yoctometre.

  Multiples:

  • Ang karaniwang ginagamit na multipe ay ang kilometro (1,000 m), bagamat  merong mga ibang SI multiples ng metro, ksama ang decametro (10 m), hectometro (100 m) at megametro (isang milyong metro).
  • Ang pinakamalaking SI multiple ng metro ay ang yottametro, (1,000,000,000,000,000,000,000,000 metro).