oras conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Conversion ng oras

Ang internasyonal standard na yunit ng oras ay ang Segundo. Dito nagmula ang minuto (60 segundo) at ang oras (3600 segundo). Ang isang araw ay may 86,400 na segundo at para sa layunin ng calculator na ito ay maaring mag-iba sa pagsingit ng  "leap second".