Conversion ng Area

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Metrikong panukat

Panukat sa Metriko Area ay batay sa metro, kasama ng pangunahing yunit na Ektarya , 10000m2. May eksaktong 640 acres sa isang milyang parisukat.

Imperyal/ Panukat ng Amerikano

Ang mga panukat sa Area ay halos square version ng kanilang linear conterparts maliban sa acre kung saan ang area ng haba ay 1 furlong at ang lapad ay 1 chain. Ang salitang "acre" sa lumang Englis ay nangangahulugang patag  at itinuturing na lugar  kung saan pwedeng araruhin gamit ang pingga at kapong baka sa loob ng isang araw.