Kilometro conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Kilometro

 • Km
 • Slang: ‘k’ or ‘kays’ – salita
 • yunit ng:

  • haba / distansya

  pangkalahatan na paggamit:

  • Ang kilometro ay ginagamit sa boung mundo bilang yunit na pagtukoy sa distansya sa pagitang ng geographical na lokasyon sa lupa, at sa karamihan ng mga bansa ay ang opisyal na yunit para sa hangaring ito. Pangunahing mga eksepsiyon ay ang United Kingdom at ang Estados Unidos ng Amerika, kung saan ang mga milya ay nananatili bilang standard.

  Kahulugan:

  Kilometro ang yunit ng haba sa sistemang metriko at katumbas ng isang libong metro.

  1km ay katumbas ng 0.6214 milya.

  pinagmulan:

  Ang metriko, o desimal, sistema ng bigat at panukat ay nagsimula sa France noong 1795. Gamit ang metro bilang basehan ng panukat sa haba, at ang sistemang ito ay opisyal na ginagamit ngayon sa boung mundo, na may kunting pagkakaiba-iba.

  karaniwang references:

  • Ang pinakamatas na gusali sa boung mundo, ang Burk Khalifa, ay may sukat na   0.82984km ang taas.
  • Ang Niagara falls, sa USA./ Canada border, ay may kabuuang sukat na 1km.
  • Ang Tuktok ng Bundok ng Everest ay 8.848 km  mula sa level ng dagat.
  • Ang Paris, France ay 878km mula Berlin Germany, kahit kailangan mong lumakbay ng layo na 1050km sa pamamagitan ng transportasyon.
  • Ang layo ng Buwan sa mundo ay may sukat na 384,400km.

  konteksto na paggamit:

  Ang kilometro ay pinaka-karaniwang ginagamit sa mga karatula sa kalsada upang masabi ang nalalabing distansya na lalakbayin patungo sa nasabing lokasyon. Ito rin ang pinakamabisang yunit para sa paglalarawan ng distansya sa pagitan ng dalawang lokasyon sa isang tuwid na linya ( sa buong ibabaw ng mundo ).

  Bahaging yunit:

  Multiples:

  • Yunit ng haba/distansya sa metric scale ay base sa fraction o muliples ng isangmetr0, kaya walang mga opisyal na multiples ng kilometro.
  • Subalit, may mga metrikong panukat ng haba/distansya na mas malaki kaysa sa isang kilometro na maaaring ipinahayag sa termino ng mga kilometro.
  • A megametro = 1 milyon metro (o 10,000Km)
  • Gigametro = 1 bilyon metro (o 1,000,000Km)