Milimetro conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

Milimetro

Isang metrikong yunit ng volume na katumbas sa isa sa ikasanlibo ng isang litro