US Pints (Liquid) conversion

Gamitin ang Search box para hanapin ang kinakailangang metric converter

US Pints (Liquid)

Isang capacity measure (para sa likido) katumbas ng 0.473 litro. Alalahanin na may mga pagkakaibang sukat sa US dry pints at UK pints.