Litro to Galon conversion

May higit sa isang Uri ng Galon. Gamiting ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. Litro to US Gallons(Liquid)

  2. Litro to US Gallons (Dry)

  3. Litro to UK Gallons

Litro

Ang basic na yunit ng volume sa sistemang metriko. Ang isang litro ng tubig ay may bigat na isang kilo.

Galon

May mga iba't ibang klase ng Gallons na pwedeng gamitin-us liquid(likido), us dry(tuyo) at uk. Pumili sa alin man sa mga klase nito.