Litro to Ounces conversion

May higit sa isang Uri ng Ounces. Gamiting ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. Litro to US Fluid Ounces

  2. Litro to UK Fluid Ounces

Litro

Ang basic na yunit ng volume sa sistemang metriko. Ang isang litro ng tubig ay may bigat na isang kilo.

Ounces

May dalawang klase ng Ounces na pwedeng gamitin-us at uk. Pumili sa alin man sa mga ito.