Galon to Litro conversion

May higit sa isang klase ng Galon. Piliin ang nararapat na variation mula sa listahan sa baba.

  1. US Gallons(Liquid) to Litro

  2. US Gallons (Dry) to Litro

  3. UK Gallons to Litro

Galon

May mga iba't ibang klase ng Gallons na pwedeng gamitin-us liquid(likido), us dry(tuyo) at uk. Pumili sa alin man sa mga klase nito.

Litro

Ang basic na yunit ng volume sa sistemang metriko. Ang isang litro ng tubig ay may bigat na isang kilo.