การแปลง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ลิตร

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
us fl oz
 
__________
 
 
33.814
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

L =
us fl oz
 
__________
 
 
33.814

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

ตาราง ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ลิตร

เริ่มต้น
การเพิ่มขึ้น
ความแม่นยำ
รูปแบบ
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ลิตร
0us fl oz 0.00L
1us fl oz 0.03L
2us fl oz 0.06L
3us fl oz 0.09L
4us fl oz 0.12L
5us fl oz 0.15L
6us fl oz 0.18L
7us fl oz 0.21L
8us fl oz 0.24L
9us fl oz 0.27L
10us fl oz 0.30L
11us fl oz 0.33L
12us fl oz 0.35L
13us fl oz 0.38L
14us fl oz 0.41L
15us fl oz 0.44L
16us fl oz 0.47L
17us fl oz 0.50L
18us fl oz 0.53L
19us fl oz 0.56L
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ลิตร
20us fl oz 0.59L
21us fl oz 0.62L
22us fl oz 0.65L
23us fl oz 0.68L
24us fl oz 0.71L
25us fl oz 0.74L
26us fl oz 0.77L
27us fl oz 0.80L
28us fl oz 0.83L
29us fl oz 0.86L
30us fl oz 0.89L
31us fl oz 0.92L
32us fl oz 0.95L
33us fl oz 0.98L
34us fl oz 1.01L
35us fl oz 1.04L
36us fl oz 1.06L
37us fl oz 1.09L
38us fl oz 1.12L
39us fl oz 1.15L
ออนซ์ของเหลวอเมริกา ลิตร
40us fl oz 1.18L
41us fl oz 1.21L
42us fl oz 1.24L
43us fl oz 1.27L
44us fl oz 1.30L
45us fl oz 1.33L
46us fl oz 1.36L
47us fl oz 1.39L
48us fl oz 1.42L
49us fl oz 1.45L
50us fl oz 1.48L
51us fl oz 1.51L
52us fl oz 1.54L
53us fl oz 1.57L
54us fl oz 1.60L
55us fl oz 1.63L
56us fl oz 1.66L
57us fl oz 1.69L
58us fl oz 1.72L
59us fl oz 1.74L
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา