การแปลง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา

ดาวน์โหลดแอป Android ของเรา

ออนซ์ของเหลวอเมริกา เป็น ลิตร (สลับหน่วย)

รูปแบบ
ความแม่นยำ

หมายเหตุ: ผลลัพธ์ที่เป็นเศษส่วนจะปัดขึ้นไปให้ใกล้ 1/64 สำหรับคำตอบที่แม่นยำ กรุณาเลือก "ทศนิยม" จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่มหรือลดความแม่นยำของคำตอบได้ด้วยการเลือกตัวเลขของตัวเลขที่สำคัญที่ต้องการจากตัวเล์อกที่อยู่ด้านบนผลลัพธ์

หมายเหตุ: สำหรับผลลัพธ์ทศนิยมที่บริสุทธิ์ กรุณาเลือก 'ทศนิยม' จากตัวเลือกที่อยู่ด้านบนเหนือผลลัพธ์

แสดงสูตร

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

us fl oz =
L * 33.814
 
 
 
แสดงการทำงาน
แสดงผลลัพธ์เป็นรูปแบบเลขชี้กำลัง

ลิตร

หน่วยพื้นฐานของปริมาณในระบบเมตริก ลิตรน้ำน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม

 

แปลง จากหน่วย เป็น เป็นหน่วย

us fl oz =
L * 33.814
 
 
 

 

ตาราง ลิตร เป็น ออนซ์ของเหลวอเมริกา

Start
Increments
Accuracy
Format
พิมพ์ตาราง
<ค่าที่น้อยกว่า ค่าที่มากกว่า >
ลิตร ออนซ์ของเหลวอเมริกา
0L 0.00us fl oz
1L 33.81us fl oz
2L 67.63us fl oz
3L 101.44us fl oz
4L 135.26us fl oz
5L 169.07us fl oz
6L 202.88us fl oz
7L 236.70us fl oz
8L 270.51us fl oz
9L 304.33us fl oz
10L 338.14us fl oz
11L 371.95us fl oz
12L 405.77us fl oz
13L 439.58us fl oz
14L 473.40us fl oz
15L 507.21us fl oz
16L 541.02us fl oz
17L 574.84us fl oz
18L 608.65us fl oz
19L 642.47us fl oz
ลิตร ออนซ์ของเหลวอเมริกา
20L 676.28us fl oz
21L 710.09us fl oz
22L 743.91us fl oz
23L 777.72us fl oz
24L 811.54us fl oz
25L 845.35us fl oz
26L 879.16us fl oz
27L 912.98us fl oz
28L 946.79us fl oz
29L 980.61us fl oz
30L 1014.42us fl oz
31L 1048.23us fl oz
32L 1082.05us fl oz
33L 1115.86us fl oz
34L 1149.68us fl oz
35L 1183.49us fl oz
36L 1217.30us fl oz
37L 1251.12us fl oz
38L 1284.93us fl oz
39L 1318.75us fl oz
ลิตร ออนซ์ของเหลวอเมริกา
40L 1352.56us fl oz
41L 1386.37us fl oz
42L 1420.19us fl oz
43L 1454.00us fl oz
44L 1487.82us fl oz
45L 1521.63us fl oz
46L 1555.45us fl oz
47L 1589.26us fl oz
48L 1623.07us fl oz
49L 1656.89us fl oz
50L 1690.70us fl oz
51L 1724.52us fl oz
52L 1758.33us fl oz
53L 1792.14us fl oz
54L 1825.96us fl oz
55L 1859.77us fl oz
56L 1893.59us fl oz
57L 1927.40us fl oz
58L 1961.21us fl oz
59L 1995.03us fl oz
ตารางการแปลงเมตตริก แอปแปลงสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ หน่วยวัดปริมาณ หน่วยวัดอุณหภูมิ หน่วยวัดน้ำหนัก หน่วยวัดความยาว หน่วยวัดพื้นที่ หน่วยวัดความเร็ว หน่วยวัดเวลา เงินตรา