Chuyển đổi Panh Mỹ (khô) sang Thùng Mỹ (chất khô)

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Thùng Mỹ (chất khô) sang Panh Mỹ (khô) (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Panh Mỹ (khô) sang Thùng Mỹ (chất khô)

US bbl dry =
US pt dry * 0.0047620
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Panh Mỹ (khô)

Một đơn vị đo dung tích Mỹ (cho chất lỏng) tương đương 0,55 lít. Lưu ý rằng có sự khác biệt giữa panh cho chất lỏng Mỹ và panh Anh.

 

chuyển đổi Panh Mỹ (khô) sang Thùng Mỹ (chất khô)

US bbl dry =
US pt dry * 0.0047620
 
 
 

Thùng Mỹ (chất khô)

Đơn vị đo thể tích cho chất khô của Mỹ . Xem thêm thùng chất lỏng Mỹ, thùng liên bang Mỹ, thùng dầu Mỹ, và thùng Anh.

 

Bảng Panh Mỹ (khô) sang Thùng Mỹ (chất khô)

Bắt đầu
Tăng dần
Độ chính xác
Định
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Panh Mỹ (khô) Thùng Mỹ (chất khô)
0US pt dry 0.00US bbl dry
1US pt dry 0.00US bbl dry
2US pt dry 0.01US bbl dry
3US pt dry 0.01US bbl dry
4US pt dry 0.02US bbl dry
5US pt dry 0.02US bbl dry
6US pt dry 0.03US bbl dry
7US pt dry 0.03US bbl dry
8US pt dry 0.04US bbl dry
9US pt dry 0.04US bbl dry
10US pt dry 0.05US bbl dry
11US pt dry 0.05US bbl dry
12US pt dry 0.06US bbl dry
13US pt dry 0.06US bbl dry
14US pt dry 0.07US bbl dry
15US pt dry 0.07US bbl dry
16US pt dry 0.08US bbl dry
17US pt dry 0.08US bbl dry
18US pt dry 0.09US bbl dry
19US pt dry 0.09US bbl dry
Panh Mỹ (khô) Thùng Mỹ (chất khô)
20US pt dry 0.10US bbl dry
21US pt dry 0.10US bbl dry
22US pt dry 0.10US bbl dry
23US pt dry 0.11US bbl dry
24US pt dry 0.11US bbl dry
25US pt dry 0.12US bbl dry
26US pt dry 0.12US bbl dry
27US pt dry 0.13US bbl dry
28US pt dry 0.13US bbl dry
29US pt dry 0.14US bbl dry
30US pt dry 0.14US bbl dry
31US pt dry 0.15US bbl dry
32US pt dry 0.15US bbl dry
33US pt dry 0.16US bbl dry
34US pt dry 0.16US bbl dry
35US pt dry 0.17US bbl dry
36US pt dry 0.17US bbl dry
37US pt dry 0.18US bbl dry
38US pt dry 0.18US bbl dry
39US pt dry 0.19US bbl dry
Panh Mỹ (khô) Thùng Mỹ (chất khô)
40US pt dry 0.19US bbl dry
41US pt dry 0.20US bbl dry
42US pt dry 0.20US bbl dry
43US pt dry 0.20US bbl dry
44US pt dry 0.21US bbl dry
45US pt dry 0.21US bbl dry
46US pt dry 0.22US bbl dry
47US pt dry 0.22US bbl dry
48US pt dry 0.23US bbl dry
49US pt dry 0.23US bbl dry
50US pt dry 0.24US bbl dry
51US pt dry 0.24US bbl dry
52US pt dry 0.25US bbl dry
53US pt dry 0.25US bbl dry
54US pt dry 0.26US bbl dry
55US pt dry 0.26US bbl dry
56US pt dry 0.27US bbl dry
57US pt dry 0.27US bbl dry
58US pt dry 0.28US bbl dry
59US pt dry 0.28US bbl dry
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian