Chuyển đổi Mililit sang Thìa cà phê Mỹ

Tải xuống ứng dụng Android của chúng tôi

Thìa cà phê Mỹ sang Mililit (Hoán đổi đơn vị)

Định dạng
Độ chính xác

Lưu ý: Kết quả phân số được làm tròn tới 1/64 gần nhất. Để có câu trả lời chính xác hơn xin vui lòng chọn 'số thập phân' từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Bạn có thể tăng hoặc giảm độ chính xác của câu trả lời này bằng cách chọn số chữ số có nghĩa được yêu cầu từ các tùy chọn bên trên kết quả.

Lưu ý: Để có kết quả số thập phân đơn thuần vui lòng chọn 'số thập phân' từ tùy chọn bên trên kết quả.

Hiển thị công thức

chuyển đổi Mililit sang Thìa cà phê Mỹ

US tsp =
mL * 0.20288
 
 
 
Hiển thị đang hoạt động
Hiển thị kết quả theo định dạng số mũ

Mililit

Một đơn vị thể tích theo hệ mét bằng một phần nghìn lít

 

chuyển đổi Mililit sang Thìa cà phê Mỹ

US tsp =
mL * 0.20288
 
 
 

 

Bảng Mililit sang Thìa cà phê Mỹ

Start
Increments
Accuracy
Format
In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Mililit Thìa cà phê Mỹ
0mL 0.00US tsp
1mL 0.20US tsp
2mL 0.41US tsp
3mL 0.61US tsp
4mL 0.81US tsp
5mL 1.01US tsp
6mL 1.22US tsp
7mL 1.42US tsp
8mL 1.62US tsp
9mL 1.83US tsp
10mL 2.03US tsp
11mL 2.23US tsp
12mL 2.43US tsp
13mL 2.64US tsp
14mL 2.84US tsp
15mL 3.04US tsp
16mL 3.25US tsp
17mL 3.45US tsp
18mL 3.65US tsp
19mL 3.85US tsp
Mililit Thìa cà phê Mỹ
20mL 4.06US tsp
21mL 4.26US tsp
22mL 4.46US tsp
23mL 4.67US tsp
24mL 4.87US tsp
25mL 5.07US tsp
26mL 5.27US tsp
27mL 5.48US tsp
28mL 5.68US tsp
29mL 5.88US tsp
30mL 6.09US tsp
31mL 6.29US tsp
32mL 6.49US tsp
33mL 6.70US tsp
34mL 6.90US tsp
35mL 7.10US tsp
36mL 7.30US tsp
37mL 7.51US tsp
38mL 7.71US tsp
39mL 7.91US tsp
Mililit Thìa cà phê Mỹ
40mL 8.12US tsp
41mL 8.32US tsp
42mL 8.52US tsp
43mL 8.72US tsp
44mL 8.93US tsp
45mL 9.13US tsp
46mL 9.33US tsp
47mL 9.54US tsp
48mL 9.74US tsp
49mL 9.94US tsp
50mL 10.14US tsp
51mL 10.35US tsp
52mL 10.55US tsp
53mL 10.75US tsp
54mL 10.96US tsp
55mL 11.16US tsp
56mL 11.36US tsp
57mL 11.56US tsp
58mL 11.77US tsp
59mL 11.97US tsp
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Thể tích Nhiệt độ Trọng lượng Chiều dài Diện tích Tốc độ Thời gian